Proces 70-latka, który w sklepie zjadł cukierka za 40 groszy

Roman Wawrzyniak, emeryt ze Szczecina, jest winny kradzieży w sklepie cukierka o wartości 40 groszy. Ma zapłacić 20 zł grzywny i pokryć zryczałtowane koszty sądowe w kwocie 100 zł – taki wyrok zapadł w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu.

Sędzia Klaudia Juraszczyk rozpoczęła i zakończyła na jednej rozprawie przewód sądowy w sprawie obwinionego o kradzież w sklepie jednego cukierka o wartości 40 groszy Romana Wawrzyniaka (zezwolił na publikację danych osobowych), 70-letniego emeryta ze Szczecina.

– Sąd uznaje obwinionego za winnego popełnienia wykroczenia (…) i za to wymierza mu karę grzywny w wysokości 20 zł – poinformowała sędzia Juraszczyk, ogłaszając wyrok. Wawrzyniak ma również zapłacić 100 zł zryczałtowanych kosztów sądowych.

Prokurator wnosił o uznanie obwinionego za winnego kradzieży z jednoczesnym odstąpieniem od wymierzenia kary. Tego samego chciał też obrońca Wawrzyniaka. Oskarżony wnosił o uniewinnienie.
Nieprawomocnie skazany po zakończeniu rozprawy poinformował, że nie będzie się odwoływał od wyroku.

27 września 2019 r. Sąd Rejonowy w Kołobrzegu na posiedzeniu bez udziału stron w postępowaniu nakazowym uznał obwinionego winnym wykroczenia polegającego na kradzieży 4 lipca jednego cukierka – śliwki w czekoladzie – o wartości 40 groszy. Skazał go na miesiąc ograniczenia wolności z obowiązkiem nieodpłatnej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin. Ten wyrok Wawrzyniak zaskarżył, dlatego w czwartek odbyła się rozprawa z udziałem stron.

Źródło: TVP Info

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.