Cała polska szuka 6-letniej dziewczynki. Jeżeli możesz udostępnij to zdjęcie znajomym.

Cała polska szuka 6-letniej dziewczynki. Jeżeli możesz udostępnij to zdjęcie znajomym.

Lara Karzelek była widziana w dniu 9 grudnia 2014 r. w mieszkaniu znjdującym się w Szczecinie przy ul. Derdowskiego w obecności matki i babci. Od tamtego czasu los dziewczynki pozostaje nieznany. Decyzją właściwego sądu wyłączna władza rodzicielska nad małoletnią została powierzona ojcu, jednakże dziewczynka nie znajduje się w chwili obecnej pod opieką żadnego z rodziców. Ktokolwiek przetrzymuje Larę Karzelek czyni to bezprawnie.

Dziewczynka przebywa prawdopodobnie pod opieką babci.

Prowadzone dotychczas poszukiwania nie doprowadziły do ustalenia miejsca pobytu małoletniej Lary Karzelek, która może przebywać na terenie całego kraju.

Rysopis: wzrost 120 – 125 cm, sylwetka szczupła, włosy długie koloru ciemny blond, twarz okrągła, oczy brązowe.

Osoby, które widziały zaginioną lub posiadają informacje o możliwym miejscu pobytu dziewczynki, proszone są o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie tel. 91 82 11 725 lub 112, 997, faks 91 82 11 723, e-mail: poszukiwania.kwp@sc.policja.gov.pl lub z najbliższą jednostką Policji.

Dzielenie się jest dbaniem o innych!

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: