Kiedy mandat można zapłacić kartą? – kodeks drogowy

Decyzja o formie płatności - gotówką czy bezgotówkowo, należy do ukaranego.

W lutym 2018 roku funkcjonariusze z wydziałów ruchu drogowego zostali wyposażenie w terminale płatnicze. Decyzja o formie płatności – gotówką czy bezgotówkowo, należy do ukaranego.

Rozróżniamy trzy rodzaje mandatów karnych:
wydawany ukaranemu po uiszczeniu grzywny bezpośrednio funkcjonariuszowi, który nałożył mandat (dotyczy głównie obcokrajowców i osób nie mających polskiego obywatelstwa)
mandat kredytowany wydawany ukaranemu za potwierdzeniem odbioru
mandat zaoczny nakładany w przypadku stwierdzenia wykroczenia, którego sprawcy nie zastano na miejscu jego popełnienia, o ile nie zachodzi wątpliwość kto popełnił wykroczenie
Grzywnę nałożoną w formie mandatu gotówkowego lub kredytowanego można uiścić także w formie bezgotówkowej. W dalszym ciągu w ten sposób nie można opłacić mandatu zaocznego.

Zobacz także: Jak oszczędzać paliwo?

Mandat zapłacony bezgotówkowo staje się prawomocny w momencie potwierdzenia płatności uzyskanej bezpośrednio po jego nałożeniu. Transakcja nie wiąże się z dodatkową opłatą.
Podstawa prawna

Art. 99 par. 3a-3c ustawy z 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2018 r. poz 475 z późn. zm.)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 4 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1694)

Prawo jazdy? Sprawdź, za co często oblewają <CZYTAJ