Studentka jadąc w pociągu, skupiła się na Ukraince, która podróżowała pociągiem. Filmik, który nagrała był bardzo wulgarny i obraźliwy. Dziewczyna chyba nie zdawała sobie sprawy z tego, że w ciągu kilku minut zniszczy swoją przyszłość.

Filmik został usunięty z sieci, ale jak to się mówi… co się pojawiło w internecie, już nigdy nie zginie:

Dziewczyna nie zdawała sobie sprawy z tego, że zainteresuje się tym uczelnia, do której uczęszcza:

„Odnosząc się do opublikowanej w sieci Internet wypowiedzi jednej z naszych studentek, która w sposób skandaliczny odnosiła się do osób narodowości ukraińskiej, informujemy, że władze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie niezwłocznie podjęły działania przewidziane przepisami prawa wobec autorki tej wypowiedzi, zawieszając ją w prawach studenta. Złożono także zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, a w Uczelni wszczęto postępowanie dyscyplinarne.

Uniwersytet jako ośrodek współtworzący naukę i kulturę jest miejscem wymiany poglądów w dyskusji akademickiej. Nie ma i nigdy nie będzie w Uniwersytecie miejsca na przejawy zachowań o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, czy okazujących pogardę względem osób innej płci, rasy, pochodzenia etnicznego, narodowości, religii, wyznania, światopoglądu, niepełnosprawności, wieku, orientacji seksualnej bądź gorzej sytuowanych.

Jako społeczność Uniwersytetu, dla której istotna jest idea otwartości i tolerancji wyrażamy dezaprobatę i sprzeciw wobec takiego myślenia i postępowania”

Po swoim wybryku, dziewczyna postanowiła nagrać kolejny filmik, w którym przeprasza za swoje zachowanie: